5008 терапевтична система для гемодіалізу

Терапевтична система 5008 на сьогоднішній день є оптимальним пристроєм, який дозволяє вирішувати проблеми гемодіалізу, що очікуються в майбутньому, а саме: постійне збільшення числа пацієнтів разом з ростом частки пацієнтів з медичними ускладненнями в поєднанні зі здебільшого обмеженими фінансуванням та персоналом.

Терапевтична система 5008 пропонує, насамперед, високу якість лікування – он-лайн гемодіафільтрацію - з досягненням виключного балансу найкращого лікування, оптимальної практичності та розумного використання ресурсів.

Це високоінтегрована система, створена для забезпечення діалізу - зараз і в майбутньому.

5008 – досвід, що переконує!

Оптимальне управління для всіх користувачів

• Добре продуманий інтерфейс користувача
• Гнучке, безпечне та легке управління даними
• Оптимізована ергономіка

Найкраще лікування для пацієнтів

• Он-лайн-ГДФ як терапія вибору
• Абсолютна безпека пацієнта
• Довгострокове спостереження за пацієнтами

Оптимальне використання ресурсів

• Ефективність та економічність

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany