Хронічний гемодіаліз

Кардіопротективний гемодіаліз


Незважаючи на значне покращення якості та ефективності гемодіалізної терапії в останні роки, серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються провідною причиною смерті серед діалізних хворих.

Сьогодні майже кожен другий пацієнт, який знаходиться на діалізі, помирає від серцево-судинних ускладнень.

Fresenius Medical Care підтримує нефрологів у всьому світі в їх зусиллях, направлених на зменшення ризиків своїх пацієнтів від серцево- судинної захворюваності та смертності.

Інноваційні мембрани Fresenius- Полісульфон і Геліксон, сучасні прилади контролю, такі як монітор об’єму крові, монітор температури крові та он-лайн кліренс монітор (ОСМ), особливо чисті розчини для діалізу, що готуються за допомогою DIASAFE plus та сучасних он-лайн систем гемодіафільтрації, всі ці фактори направлені на зниження факторів ризику серцево- судинних захворювань.

Крім того, однією з наших головних цілей у найближчі роки є розробка та впровадження інноваційних методів лікування і нових продуктів, для подальшого поліпшення кардіоваскулярного прогнозу діалізних пацієнтів.

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany