Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок за 2010 рік

November 01, 2011

Інститутом нефрології як провідною організацією в галузі охорони здоров’я України сформовано і опубліковано Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок за 2010 рік ([уклад. Н. І. Козлюк, Г. С. Владзієвська, М. В. Кулизький ; Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»; гол. ред. М. О. Колесник]. — К., 2011. — 89 с.) дані якого відповідають вимогам реєстру ERA-ЕDTA.
Проводиться доопрацювання схваленої Кабінетом Міністрів України загальнодержавної цільової програми розвитку системи надання лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2008-2012 роки.

Ознайомитись з Національним реєстром хворих на хронічну хворобу нирок за 2010 рік

Для довідки:
Інститут нефрології був заснований в системі Академії медичних наук України в березні 2002 року.
Директор Інституту доктор медичних наук, професор Микола Олексійович Колесник, дійсний член ERA-ЕDTA, ISN, ISPD, головний нефролог МОЗ України.
Інститут здійснює значну організаційно-координаційну діяльність. Відповідно до Наказу “Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю” (№ 65/462 від 30.09.2003) затверджені структура організації системи надання поетапної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, положення про обласний, міський, районний центри нефрології та діалізу, консультативний нефрологічний кабінет, відділення амбулаторного діалізу. Створена та працює Проблемна комісія МОЗ і АМНУ “Нефрологія”. Як головна наукова установа країни з проблеми «Нефрологія» Інститут координує наукові розробки і співпрацює зі спеціалістами-нефрологами Донецька, Харкова, Луганська, Вінниці, Чернівців.
В штаті Інституту 171 працівник, серед яких 77 наукових співробітників. Науковий потенціал складають 11 докторів медичних наук, з них 9 професорів, 21 кандидат медичних і біологічних наук.
До складу Інституту входять 8 науково-дослідних підрозділів (відділи нефрології та діалізу, еферентних технологій, дитячої нефрології, організаційно-методичної та патентно-ліцензійної роботи; лабораторії біохімії, імунології, мікробіології, патоморфології) та 2 клінічних відділення.
Основними напрямками роботи Інституту є вивчення етіології, патогенезу, морфогенезу, вдосконалення діагностики, лікування та профілактики уражень сечової системи у дорослих і дітей.

Джерело: Національна академія медичних наук України

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany