Нові, біосумісні розчини для перитонеального діалізу

Розчини для перитонеального діалізу відіграють все більш важливу роль у поточних дослідженнях і розвитку перитонеального діалізу. У 1920 році Ganter використовував фізіологічний сольовий розчин, до якого пізніше було додано глюкозу. У 1938 році Jonathan Rhoads почав додавати лактат в розчин для корекції метаболічного ацидозу, який може розвинутися в разі коли нирки не в змозі усунути кислі продукти метаболізму. Більше 60 років потому, лактат залишається буфером, що найбільш часто використовується в ПД розчинах. Однак, сьогодні є розчини, що містять чистий бікарбонат або суміш цих двох речовин: бікарбонат і лактат, для урівноваження кислотно-лужного стану. Замість глюкози діалізні розчини можуть також містити амінокислоти або полімери глюкози.

На початку 1980-х років була опублікована програмна стаття Axel Duwe, в якій вперше обговорювали вплив окремих компонентів ПД розчину на перитоніальну ефективність та бактерицидну здатність розчину. Через кілька років з’явився термін "біо(не)сумісність", який вказував на (не) переносимість організмом діалізних розчинів. З часом дослідження показали, що традиційні ПД розчини можуть перешкоджати діяльності Key-клітин в черевній порожнині і викликати довготривалі пошкодження мембрани. Ці ускладнення ведуть до поступового ослаблення черевної мембрани і роблять її непридатною для подальшого використання в якості діалізатора. Традиційні діалізні розчини мають відмінне від фізіологічного рН - нижче, ніж у очеревини і високу концентрацію продуктів деградації глюкози. Обидва фактори значною мірою сприяють біонесумісністі розчину. На сьогодні ПД розчини пропонуються в багатокамерних пакетах, які мають нейтральний фізіологічний рН і значно меншу кількість продуктів деградації глюкози.

Введення нового покоління ПД розчинів є багатообіцяючим початком для розробки більш досконалих, більш біосумісних розчинів. Результати недавніх досліджень надають впевненості, що нові ПД розчини зможуть подовжити функцію очеревини, як діалізатора. Дійсно, клінічні дослідження показали, що нові, більш біосумісні ПД розчини можуть збільшити виживання пацієнтів.

Цей короткий погляд на історію перитонеального діалізу показує захоплюючу взаємодію між ідеями, винаходами і рішучістю багатьох першопрохідців і самовідданих вчених. Успіх їх зусиль знаходить своє відображення в сучасному перитонеальному діалізі, який займає тверду позицію в нирковій терапії сьогодні.

Нові біосумісні розчини для перитонеального діалізу у подвійному мішку
<<Back   Menu   Next>>

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany