Управління Діалізним Центром

Програма навчання і підвищення кваліфікації персоналу

У Компанії Fresenius Medical Care професійне навчання (підвищення кваліфікації) розглядається як основний спосіб розвитку знань і навичок, які є не тільки значною конкурентною перевагою для Компанії, але і сприяють більшій професійній і особистій самореалізації її співробітників. Мета Компанії - підготувати наших співробітників до виконання їх обов'язків на високому професійному рівні, якісно і ефективно, а також відповідно до стратегії і цілей Компанії. Реалізація навчальних програм заснована на оцінці потреб співробітника в навчанні, що віддзеркалює різницю між його реальним рівнем знань, умінь та навичок і рівнем що необхідний для роботи.

Інтегрована система управління

Орієнтація на якість і постійне вдосконалення - це фундаментальний принцип Компанії Fresenius Medical Care і ключовий елемент управлінської політики у всіх секторах бізнесу. У наданні медичних послуг Компанія Fresenius Medical Care прагне до відповідності якості діалізного лікування та внутрішніх корпоративних і міжнародних стандартів.

Для того, щоб ефективно застосовувати на практиці весь спектр норм і стандартів діалізу, була розроблена спеціальна концепція Інтегрованої Системи Управління (IMS). Ця система дозволяє організувати більшість внутрішніх процесів в Центрі так, щоб вони, з одного боку, наприклад, могли слугувати джерелом даних для системи EuCliD®, а з іншого боку, в той же самий час відповідали всім вимогам стандарту ISO і місцевим правовим нормам.

Активна взаємодія з іншими підрозділами Компанії, таким як «Управління клініками в Європі» (CME), «Інновації і Технології для Діалізних Центрів» (ITDC) і регіональними менеджерами гарантує адекватне визначення і застосування стандартів якості.

Особливо пильна увага приділяється двом стандартам - ISO 9001:2000 для Системи Управління Якістю (Quality Management System) і 14001:2004 для Системи захисту навколишнього середовища (Environmental Management System). Крім того, управління ризиками - найважливіша частина IMS. Структура, на підставі якої побудована Інтегрована Система Управління - відомий PDCA-цикл (Plan-Do-Check-Act).

Стандарт ISO 9001:2000 дозволяє контролювати весь процес лікування та його якість, наприклад тривалість діалізу, діалізна доза і т. ін. Таким чином ми гарантуємо якість діалізного лікування і догляду за пацієнтом, що включає і скорочення часу очікування процедури, і забезпечення додаткових послуг (наприклад, транспортування для пацієнтів Центру), і соціальну адаптацію і оптимальну інтеграцію пацієнта в життя суспільства.

Додаткові переваги дають:

- постійне прагнення до поліпшень, наприклад, щорічне визначення цілей і проектів розвитку, таких як ремонт і переобладнання діалізних клінік, а потім оцінку результатів реалізації цих проектів.

- повне залучення персоналу в роботу організації, що забезпечує добре налагоджену комунікацію як зверху-вниз так і знизу-вгору.

- система захисту навколишнього середовища, або екологічний контроль, заснований на ISO 14001:2004 - ще одна перевага IMS. Наприклад, роздільний збір сміття в даний час може забезпечити скорочення витрат Центру.

Система IMS постійно перевіряється так званими «уповноваженими корпоративними аудиторами» для того, щоб гарантувати ефективну роботу всієї системи і після того, як вона вже пройшла початкову сертифікацію. На додаток до цього, аудитори з авторитетної німецької експертної організації по технічному контролю (German TUV Product Service, Munich) проводять «зовнішній аудит» в головному офісі в Бад Хомбурзі (Німеччина), офісах Компанії в європейських країнах і клініках Компанії для того, щоб підтвердити повне виконання всіх нових норм і стандартів. Як свідоцтво такої відповідності сертифікат TUV був виданий клінікам і офісам Компанії Fresenius Medical Care у Європі.

Ці сертифікати також підтверджують «Стандарти якості діалізу» (Good Dialysis Practice), що є реалізацією як внутрішніх вимог і стандартів так і «Європейських стандартів якості діалізу» (EBPG). Основна мета всієї діяльності по впровадженню і підтримці стандартів якості в Діалізних Центрах Fresenius Medical Care - гарантія однаково високого рівня лікування в кожному з Центрів Компанії у всьому світі.

* дані власного моніторингу Компанії Fresenius Medical Care

** середній рівень по Україні за оцінками експертів Fresenius Medical Care

*** 1. Ledebo I: Principles & Practice of Haemofiltration and Haemodiafiltration. Artif Organs 1998: 22: 20-25

2. Altieri P, Sorba GB, Bolasco PG et al.: Online predilution hemofiltration versus ultrapure high-flux haemodialysis, a multicentre prospective study in 23 patients. Blood Purif 1997; 15:169-181

3. Vaslaki L, Major L, Berta K, Karatson A, Misz M, Pethoe F, Ladanyi E, Fodor B, Wieghold H, Wojke R, Gauly A, Passlick-Deetjen J. Decrease of serum phosphate due to on-line haemodiafiltration. Nephrol Dial Transplant 2003; 18 (Suppl 4):194.

4. Bonforte G, Grillo P, Zerbi S, Surian M. Improvement of anemia in haemodialysis patients treated by haemodiafiltration with high-volume on-line-prepared substitution fluid. Blood Purif 2002; 20(4):357-363.

5. Merello Godino JI, Rentero R, Orlandini G, Marcelli D, Ronco C. Results from EuCliD (European Clinical Dialysis atabase): impact of shifting treatment modality. Int. J Artif Organs 2002; 25(11): 1049-1060.

6. Vaslaki L, Major L, Berta K, Karatson A, Misz M, Ladanyi E, Arkossi O, Pethoe F, Fodor B, Descamps-Latscha B, Stein G, Wojke R, Passlick-Deetjen J. The Impact of Convection in Online Haemodiafiltration on Blood Concentration of Advanced Glycation End Products. Nephrol Dial Transplant 2002;17 (Suppl.1) (M383):154.

7. Jirka T et al.: The impact of Online Haemodiafiltration (HDF) on patient survival: results from a large network database. XLII ERA-EDTA Congress, Istanbul (June 5 - 7, 2005)

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany