Пропозиція Компанії Fresenius Medical Care по створенню Діалізних Центрів

    Досвід різних країн свідчить про те, що приватні інвестиції в розвиток діалізної служби дозволяють значно поліпшити існуючу ситуацію без збільшення фінансування з боку державного (обласного/міського) бюджету. 

    Сьогодні в у США, Європі, Південній Америці, у країнах Близького Сходу та ПАР (загалом у 50 країнах) є досвід створення і експлуатації приватних діалізних центрів, які проводять лікування хворих з ХХН на підставі державних контрактів на надання медичних послуг, що укладаються з департаментами/міністерствами охорони здоров'я. Дана схема роботи на практиці довела свою ефективність, завдяки високій інтенсивності, об'єму і якості надання медичних послуг. Особливо слід зазначити відсутність первинних витрат обласного/міського бюджету на організацію центрів. 

    Маючи унікальний досвід надання допомоги хворим з хронічною хворобою нирок і власні технології в цій сфері, та усвідомлюючи необхідність надання допомоги пацієнтам з ХХН в умовах найгострішого дефіциту діалізних місць, Компанія Fresenius Medical Care пропонує інвестиційні проекти по створенню Центрів Замісної Ниркової Терапії оснащених сучасним діалізним устаткуванням із застосуванням передових європейських методів лікування: зокрема гемодіалізу, перитонеального діалізу, гемодіафільтрації on line.

Позитивні результати для Області/Міста:

- Завдяки передачі сучасних знань і технологій медичні фахівці в Україні і її регіонах, нарівні з європейськими колегами, стають володарями необхідних знань і кваліфікації;
- Хворі з ХНН одержать лікування із застосуванням новітніх технологій;
- Позитивний вплив на соціальну ситуацію (створення нових робочих місць/соціальна адаптація/ надання допомоги інвалідам);
- Залучення іноземних інвестицій Компанії Fresenius Medical Care у інфраструктуру і устаткування - це раціональне використання бюджетних коштів;
- Скорочення витрат та планові постачання устаткування і витратного матеріалу;
- Скорочення додаткових витрат (наприклад, на госпіталізацію, медикаменти) завдяки своєчасному та адекватному лікуванню;
- Повний контроль за якістю лікування.

Етапи реалізації проекту.

Компанія Fresenius Medical Care пропонує наступні етапи реалізації проекту створення Діалізного Центру:

-укладання угоди про наміри між Адміністрацією Області (Міста) і Компанією по наданню діалізних послуг населенню в “Центрі Замісної Ниркової Терапії”:

-укладання договору довгострокової оренди з власником приміщення, розташованого на території однієї з багатопрофільних лікувальних установ Області (Міста) на термін не менше 10 років, або укладання договору довгострокової оренди земельної ділянки для зведення Компанією нової будівлі/приміщення;

-проведення державного тендеру на надання медичних послуг з проведення процедур гемодіалізу і перитонеального діалізу;

Потім Компанія здійснює:

-підготовку проекту будівництва/реконструкції приміщення для розміщення Центру, а також необхідні узгодження проекту у відповідних організаціях;

-після затвердження проекту, за подальші 6-8 місяців проводить будівельно-монтажні і ремонтно-оздоблювальні роботи, фінансуючи їх в 100 % об'ємі.

Перелік проектних і будівельних робіт:

-Проектні і архітектурні роботи
-Загальнобудівельні і оздоблювальні роботи
-Інженерія:
-припливно-витяжна вентиляція,
-електромонтажні роботи,
-слабкі струми (охоронна і пожежна сигналізації, телефонізація, комп'ютеризація, тощо),
-сантехнічні роботи,
-технологічні рішення (система тонкого очищення води, відповідної стандарту AMMI, комплекс приготування діалізних розчинів з централізованою подачею концентрату, монтаж трубопроводів),
-пусконалагоджувальні роботи.

Компанія повністю оснащує Центр новітнім устаткуванням для гемодіалізу і забезпечує резервні місця для хворих, що знаходяться на перитонеальному діалізі:
-встановлює необхідні меблі, додаткове устаткування; побутову і офісну техніку;
-отримує дозвільні документи і ліцензії на лікування хворих методами гемодіалізу і перитонеального діалізу в даній Області (Місті);
-реалізує програму навчання медичного і технічного персоналу поетапно в період організації Центру:

Компанія також проводить:

-Навчання нових співробітників з базовою медичною освітою (лікарі, медсестри) в учбових центрах Компанії і сертифікацію фахівців за програми професійної перепідготовки за фахом «Нефрологія», а також на курсах по інтенсивній терапії;
-Тематичне удосконалення медичного персоналу в учбових центрах Компанії з підтвердженням сертифікатів (кожні 5 років);
-Додаткове навчання співробітників Центрів роботі за Європейськими стандартами і стандартами Fresenius Medical Care у учбових центрах Компанії і на базі функціонуючих Діалізних Центрів Компанії, зокрема в Європейських Центрах;
-Проведення щорічних освітніх і тренувальних національних конференцій для співробітників Центрів Компанії.
-Міжнародні збори/конференції співробітників (медичних представників, лікарів, старших медичних сестер)
-проводить монтаж і налаштування устаткування;
-забезпечує госпіталізацію хворих (для організації стаціонарного лікування хворих Центру можливе укладання комерційних договорів з лікувальними установами Області (Міста);
-після введення Центру в експлуатацію Компанія несе повну відповідальність за якісне лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю, відповідно до європейських стандартів і українських вимог охорони здоров'я. Веде самостійно всю господарську діяльність, відповідно до законодавства України; несе всі витрати пов'язані з оплатою персоналу, орендою, сплатою податків, придбанням медикаментів, витратних матеріалів і плановою заміною устаткування.

Архітектура Діалізних Центрів.

Архітектура у сфері охорони здоров'я повинна відповідати потребам тих пацієнтів, які часто знаходяться в стресовому стані, переживають почуття невпевненості або залежності, і в той же час забезпечувати приємну і зручну обстановку для роботи медичного персоналу. З цієї причини Fresenius Medical Care звертає особливу увагу на планування Діалізних Центрів, прагнучи створити відповідну комфортну обстановку для проведення замісної ниркової терапії під час планування і будівництва Центрів.

Крім власне лікування, ми забезпечуємо високий рівень комфорту для пацієнтів, ефективну організацію роботи і використання ресурсів. Основні ідеї по реалізації всіх цілей, що перелічені вище, викладені у внутрішньому керівництві «Діалізні Центри Fresenius Medical Care: Архітектура, Інфраструктура і Устаткування». Важливо відзначити динамічну природу цього керівництва - воно призначене для постійного вдосконалення стандартів, заснованого на досвіді проектів, реалізованих Компанією Fresenius Medical Care у різних країнах по всьому світу.

Підрозділ «Інновації і Технології для Діалізних Центрів» (ITDC) Fresenius Medical Care, який знаходиться в головному офісі Компанії в м. Бад Хомбург (Німеччина), надає допомогу як при плануванні нових Діалізних Центрів так і при реконструкції існуючих Центрів; крім того цей підрозділ проводить узгодження існуючих планів із стандартами Fresenius Medical Care. При необхідності, підрозділ ITDC може розробити базове планування Центру, яке візьмуть за основу місцеві архітектори і будівельні установи при організації Центру.

Все перелічене вище робиться з метою забезпечити високі стандарти всіх боків діяльності Діалізного Центру: від гігієни до зручності пацієнтів і ефективності роботи персоналу, а також оптимізації утилізації відходів і захисту інвестицій Компанії.

Технічна інфраструктура Діалізних Центрів

Для проведення діалізу необхідний ряд технічних пристроїв і систем, які гарантували б правильне та безпечне виконання всіх необхідних медичних маніпуляцій, комфорт пацієнта і ефективне використання природних та фінансових ресурсів.

Серед інфраструктури Діалізного Центру найбільш важливі наступні компоненти:

- комп'ютерна система гарантії якості лікування EuCliD® (докладніше див. 3.1) і система Finesse®
- апарати “штучна нирка”
- система водопідготовки
- система центрального постачання діалізного концентрату
- раціональне використання ресурсів Центру
- рішення, що забезпечують комфортні умови для пацієнтів і персоналу

Досвід і продукція Компанії Fresenius Medical Care дозволяють повністю забезпечити Діалізний Центр всіма необхідними компонентами технічної інфраструктури, що є ключовим чинником для забезпечення лікування пацієнтів, ефективної роботи персоналу і Компанії в цілому, разом з позитивним внеском у розвиток всього суспільства.Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany