Досвід "Fresenius Medical Care"

    Fresenius Medical Care володіє більше ніж 2 500 клініками у всьому світі, в яких отримують лікування близько 195 000 пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю (ХНН). У Європі під управлінням Компанії знаходяться більше 400 клінік, обслуговуються 32600 пацієнтів. 

    У багатьох країнах світу Компанія управляє діалізними клініками і надає пацієнтам діалізну допомогу. В Україні зареєстрована Компанія Fresenius Medical Care Ukraine LLC, яка має на меті організацію Діалізних Центрів і управління Діалізними Центрами Компанії Fresenius Medical Care в Україні. 

    Принципи роботи Компанії Fresenius Medical Care. 

    Турбота про пацієнтів - перш за все. Впроваджуючи продукцію і надаючи послуги, фахівці Компанії Fresenius Medical Care в першу чергу думають про потреби пацієнтів, об'єднуючи зусилля для поліпшення якості лікування, повертаючи пацієнтам надію, упевненість і бажання жити. 

    Якість - основа діяльності Компанії. Висока якість продукції Fresenius Medical Care є гарантією продовження життя пацієнтів. Використовуючи наш клінічний досвід, ми застосовуємо сучасну техніку і наукові розробки на благо пацієнтів. 

    Вдосконалення - запорука успіху. Компанія постійно покращує не тільки технічні характеристики устаткування і якість витратних матеріалів, але і сервіс, послуги з навчання медичного персоналу та інформаційну підтримку споживачів. Цінності Компанії знаходять відображення в поведінці кожного з її співробітників. Ми використовуємо в своїй роботі інтегровану систему контролю якості для гарантії дотримання встановлених стандартів і постійного моніторингу та поліпшення нашої діяльності. Як Компанія, ми також уважно відносимося до нашої соціальної відповідальності, завжди слідуємо всім юридичним вимогам і вимогам безпеки, крім того, через систему екологічного контролю (eco-controlling) ми вносимо свій внесок в охорону навколишнього середовища. 

    Чесність у всьому. Наші клієнти - люди, які поділяють наші погляди. Вони вважають нас надійним партнером, який надає найкраще обслуговування, медичне устаткування і витратні матеріали в області діалізу. Наші відносини з клієнтами відкриті і творчі. 

    Сенс існування нашої Компанії - турбота про здоров'я людей. Наші цінності гідні того, щоб стать ключовим чинником при ухваленні будь-якого рішення в кожному підрозділі Компанії Fresenius. 

    Наша мета - постійне вдосконалення продукції і послуг в ім'я життя наших пацієнтів.

Наша мета - постійне вдосконалення продукції і послуг в ім'я життя наших пацієнтів.

ХНН і ситуація в Україні


Хронічна ниркова недостатність (ХНН) - синдром постійного, зазвичай прогресуючого зниження ниркової функції.

Основними причинами ХНН вважають:

- Цукровий діабет
- Гіпертонічну хворобу
- Гломерулонефріт
- Полікістоз (аутосомна домінантна полікистозна хвороба)
- Урологічні захворювання
- Судинні ураження нирок

Існує три варіанти замісної ниркової терапії: перитонеальний діаліз, гемодіаліз та трансплантація нирки.

Потреба в Діалізних Центрах

Спираючись на дослідження, проведені фахівцями в області медицини і екології, можна констатувати, що в мегаполісах і техногенних, промислових регіонах мешкання відзначається істотне збільшення зростання кількості хворих з ХНН. Європейський досвід розвитку діалізу підтверджує, що створення Діалізних Центрів для надання допомоги хворим з ХНН - одне з актуальних завдань, що стоять перед органами охорони здоров'я і адміністрацією (державою в цілому).

Статистичні дані показують, що у розвинутих країнах на 1 млн. населення доводиться у середньому 450-600 діалізних пацієнтів (у США – 1900, Японії – навіть 2300). В Україні цей показник становить 73,4 пацієнти на 1 млн. населення.

Згідно «Концепції Державної програми розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2006-2010 роки», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2005 року № 445-р, щороку на 1 млн. населення реєструється до 150 пацієнтів з термінальним ступенем хронічної ниркової недостатності, тобто кожного року 6000 громадян потребують діалізних методів терапії.

Разом з тим, за даними «Національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок. 2007 рік», у цьому році лише 828 пацієнтів розпочали необхідне лікування та залишились живими. У 2007 році в Україні з населенням 46,4 млн. чоловік загальна кількість пацієнтів на діалізі - 3686 чоловік, що складає близько 79 чоловік на 1 млн. населення*. У рік постійний приріст виявлених хворих складає приблизно 8-11%**.

Ефективне використання бюджетних коштів:

Кожна Область (Місто) витрачає фінансові кошти на надання допомоги хворим з ХНН. При цьому витрати розподілені по різних статтях бюджету. Якщо провести економічний розрахунок загальної вартості діалізної процедури в регіоні (з урахуванням всіх статей витрат, перерахованих нижче), то раціональне використання того об'єму фінансових коштів, яку Область (Місто) витрачає на лікування хворих з ХНН, дозволить Компанії Fresenius Medical Care надавати допомогу пацієнтам на європейському рівні.

Категорії витрат для забезпечення роботи Діалізного Центру:

1. витратні матеріали
2. медикаментозне забезпечення процедур
3. медична апаратура і устаткування
4. амортизація апаратури і устаткування
5. сервіс устаткування
6. дезінфекція і стерилізація
7. лабораторна діагностика
8. очищення води
9. витратний господарський інвентар
10. харчування пацієнтів
11. будівництво/ремонт приміщень
12. амортизація капітальних витрат на приміщення
13. комунальні платежі, кондиціонування повітря
14. оргтехніка
15. заробітна платня персоналу
16. підвищення кваліфікації персоналу, витрати на відрядження
17. інші витрати (наприклад, зв'язок, пошта, Інтернет, канцтовари, транспорт)

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany