Розчини для гемофільтрації (ГФ)

ГФ розчини необхідні для безперервної нирковозамісної терапії (CRRT) з апаратом MultiFiltrate. Вони використовуються в основному як замісні розчини при терапії методом гемофільтрації, але також можуть бути використані як діалізні розчини при проведенні гемодіалізу.

Крім того, завдяки сприянню видалення уремічних токсинів і корекції рідинного статусу пацієнта ГФ розчини коригують кислотно-лужний баланс пацієнта. Так як ниркова недостатність призводить до виснаження буферної системи і, отже, до розвитку метаболічного ацидозу, необхідна чітка корекція буферної бази.

Бікарбонат: безпосередня корекція ацидозу.

При використанні бікарбонатних буферних гемофільтраційних розчинів відбувається безпосереднє збільшення буферної ємності крові.

MultiBic розчини від Fresenius Medical Care були випробувані в великих багатоцентрових проспективних рандомізованих дослідженнях на 117 хворих (Barenbrock та інші) (Kidney Int 2000, 58:1751) в результаті відбулося:

• збільшення буферної ємності
• значно покращилась корекція метаболічного ацидозу
• значно рідше проявлялись епізоди гіпотензії
• менше серцево-судинних ускладнень

Розчини з бікарбонатною основою можуть бути використані у всіх хворих з гострою нирковою недостатністю.

Використання бікарбонату як фізіологічної буферної субстанції в гемофільтраційних розчинах вимагає найсучасніших технологій для гарантування безпеки і максимальної зручності використання.

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany