Програмне забезпечення

Finesse

• нерозривний зв'язок між сферами діалізу та інформаційних технологій
• сприяння підвищенню ефективності в сучасному діалізному процесі за рахунок автоматизації діяльності по інтенсифікації роботи та скороченню затрат часу, наприклад автоматизація документації
• Простий, швидкий і цілеспрямований доступ для кожного користувача до всіх відповідних даних про лікування, наприклад, для подальшої обробки даних
• Модульна конструкція і гнучка система для легкого і необмеженого удосконалення

Евклід - Європейська клінічна база для діалізу

• Значна частина загальної системи управління якістю Fresenius Medical Care, яка заснована на безперервному поліпшенні якості
• Інструмент, який збирає дані, виявляє проблеми і підтримує пошук рішень з метою поліпшення якості лікування діалізом та забезпечення високих стандартів догляду за пацієнтами
• Критичні аспекти діалізного догляду постійно контролюються за допомогою декількох різних звітів про якість

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany